stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Sygna? satelitarny - (wiadomo?ci ogólne)


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ..::Kuler::..

..::Kuler::..

  Silver Member

 • Elite Member
 • ID:
  2576

 • Postów:
  641

 • Dołączył:
  24-07-2007 • Numer GG:Zastrzeżone
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Polska

 • Kraj:
Reputacja: 3
Neutralna
PARAMETRY OPISUJ?CE SYGNA?.</span>

SL (Signal Level) - poziom odbieranego sygna?u. Wska?nik tego parametru
posiada wi?kszo?? tunerów a jego wysoki poziom nie gwarantuje jeszcze odbioru, ?wiadcz?c raczej o poprawno?ci po??cze? i mocy sygna?u ??cznie z zak?uceniami.

SQ (Signal Quality) - jako?? odbieranego sygna?u. Wykres tego parametru (równiez stosowany w wi?kszo?ci tunerów) daje nam informacj? o mo?liwo?ciach odbioru a jest najcz?sciej wypadkow? BER'a i si?y sygna?u u?ytecznego.

FEC (Forward Error Correction) - metoda korekcji b??dów przy cyfrowych
transmisjach - poprawno?? przekazywanej informacji: np:1/2 (najlepsza), 7/8 (najgorsza); FEC=7/8 oznacza, ?e na ka?de 8 bitów, a? 7 to informacje, a tylko jeden s?u?y do korekcji. Parametr ten podaje ile bitów nadmiarowych jest w sygnale, a ich przeznaczeniem jest naprawa uszkodzonych danych powsta?ych w wyniku zak?uce?.

SR (Symbol Rate) - z ang. szybko?? transmisji symboli w ci?gu sekundy = 2*ilo?? bitów (jeden symbol to 2 bity); parametr podawany dla ka?dej transmisji cyfrowej w MS/s np. 27,5MS/s; ka?dy odbiornik cyfrowy ma podany zakres SR, najcz??ciej od 1MS/s lub 2MS/s do 30-45MS/s

BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa b??dów transmisji okre?laj?ca prawdopodobie?stwo wyst?pienia przek?amania w strumieniu przesy?anych informacji. Wska?nik BER jest obliczany jako stosunek liczby bitów przek?amanych po stronie odbiorczej do ca?kowitej liczby bitów transmitowanych przez medium. Ten parametr decyduje o jako?ci i mo?liwo?ci odbioru programów nadawanych cyfrowo. Przyk?adowo BER równy 10-9 oznacza, ?e tylko jeden na miliard przes?anych bitów mo?e by? przek?amany.


C/N (Carrier to Noise) - to stosunek napi?cia sygna?u wysokiej cz?stotliwo?ci do napi?cia szumów np. sygna?u na wyj?ciu konwertera. Mierzony w dB (im wy?szy tym teoretycznie lepszy) Ten parametr mówi ile razy moc cz?stotliwo?ci no?nej jest wi?ksza od mocy szumów wzmacniacza.

S/N (Signal to Noise) - to stosunek napi?cia sygna?u niskiej cz?stotliwo?ci do napi?cia szumów, np, sygna? wideo.

<span style="color:#00FF00">T?umienie przes?uchu
- parametr zwi?zany z wzajemnym przenikaniem polaryzacji podczas odbioru. Warto?? przyj?ta za minimum to 20dB, a wynik ten mo?na uzyskac przez odpowiednie skr?cenie konwertera. Wykonuj?c dobrze to ustawienie, uzyskamy prawid?owy odst?pu poziomów sygna?ów w polaryzacji poziomej i pionowej.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.