stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

SHARING - NEWCAMD/GBOX


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
12 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Przek?ad z j. angielskiego, materia?y u?y?em za zgod? autora.
 • 0

#2
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Przek?ad z j. angielskiego, materia?y u?y?em za zgod? autora.
 • 0

#3
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Przek?ad z j. angielskiego, materia?y u?y?em za zgod? autora.
 • 0

#4
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Dodany obrazek

Przej?ciówka umo?liwia pod??czenie dekodera Echosmart do internetu przez port RS232.
 • 0

#5
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Potrzebujemy:
- gboxbetaecho
- Transer_To_Nets_1.30


Zaczynamy od edycji np. w "notatnik-u" plików z katalogu "mpcs":

- "mpcs.conf"
Dodany obrazek

Password - wpisujemy has?o serwera (1), które dostajemy od dawcy.

- "mpcs.server"
Dodany obrazek

Device - wpisujemy domen? serwera a po przecinku porty (1) - dane te otrzymujemy od dawcy.
Account - wpisujemy nasz? domen? i po przecinku nasze has?o (2) - dane te podajemy naszemu dawcy.

Zapisujemy zmiany, odpalamy plik "mpcs...exe" z katalogu "mpcs" - okienko dosowe.
Po uruchomieniu powinno zosta? nawi?zane po??czenie z serwerem a na samym dole okna powinni?my otrzyma? informacje ile kart zosta?o za?adowane z serwera.

Teraz odpalamy "Transer_To_Nets_1.30"

Dodany obrazek

1. Wybieramy port COM na którym mamy pod??czonego Echolite z PC.

2. "Port Range" - zakres portów z pliku "mpcs.conf" dla protoko?u newcamd - 50000 i 50010

- "mpcs.conf"
Dodany obrazek

3/4. "User" i "Pass" wpisujemy dane z pliku "mpcs.user" - guest1; pass1

- "mpcs.user"
Dodany obrazek

5. "Des Key" - wpisujemy dane z pliku "mpcs.conf" dla protoko?u newcamd - 0102030405060708091011121314

6. "Host - Server Name" – wpisujemy np. gbox

7. "Server IP - Host" - wpisujemy IP PC-ta gdzie uruchomiony jest program mpcs

Je?li wszystkie dane wprowadzili?my poprawnie wciskamy connect (8), w tunerze MENU -> 7777 ustawiamy "Internet" i mamy jasno??!


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#6
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Nie jestem twórc? tego opracowania a materia? wstawi?em za zgod? autora.
 • 0

#7
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
B</span> - sie?
9. Local IP – podajemy IP dekodera, pod które mamy przekierowany nasz port do pracy w sieci gbox np. 192.168.1.100 – (to IP jest tylko przyk?adem!!!)
10. Net Mask – podajemy mask? sieci – zazwyczaj jest to 255.255.255.0
11. Gateway – podajemy adres naszej bramy np. 192.168.1.1
12. DNS – wpisujemy adres dns jaki zosta? nam przydzielony przez operatora sieci
13. Mac Address – wpisujemy mac adress odczytany z menu dekodera (MENU – 9999 – przycisk czerwony)
14. TCP/IP – Wybieramy opcj? Assign – statyczne

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy na przycisk Save ( pkt. 15 na rysunku ) a nast?pnie wysy?amy zapisane dane do dekodera poprzez wci?ni?cie przycisku WriteText ( pkt. 16 ).
Po wgraniu pliku wchodzimy do menu 7777 i zmieniamy opcje z nieaktywny na gbox client.

Mo?na równie? wgra? ustawienia przez USB, po zapisaniu do txt klikamy Make Bin UPD zapisz? sie dwa kolejne pliki kopiujemy je na pena i wgrywamy z poziomu menu plik o rozsze?eniu "*.upd".
Do DSB 791 potrzebny IP Adapter 2007 Echosmart.

Mi?ej Zabawy!

<span style="color:#FFFACD">Nie jestem twórc? tego opracowania a materia? u?y?em za zgod? autora.

 • 0

#8
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
??czymy dwa tunery Echolite przewodem "nullmodem".

TUNER z KART?:
MENU -> 7777 - Card Share Mode - ustawiamy "Master"


Dodany obrazek

TUNER w SHARINGU
MENU -> 7777 - Card Share Mode - ustawiamy "Slave"


Dodany obrazek

W obu tunerach:
MENU -> 9231
- Type - Seca
- Buad Rate - ustawiamy "19200"


Dodany obrazek

Tuner z kart?/Master mo?e by? w standby!

Dla wi?kszej liczby tunerów, max. 11 (10 bez karty/Slave + 1 z kart?/Master) nale?y u?y? "RS232 SwitchBox" ...

Dodany obrazek

... zachowuj?c odpowiedni? numeracj? dla tunerów w sharingu/Slave:
MENU -> 7777
- Card Share Mode - ustawiamy "Slave"
- Slave Serial Number 1~10


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#9
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>Home Sharing ... bez kabli</div></span>

Dodany obrazek
Dodany obrazek

Kupujemy "Transmitter Wi-Fi 2007" - tyle sztuk ile tunerów, max. 6 (5 bez karty/Slave + 1 z kart?/Master).

Wszystkie prze??czniki w "Channel" prze??czamy w gór? jak na zdj?ciu i podpinamy do gniazd RS232.

W tunerze z kart? ustawiamy:

MENU -> 9231
- Type - "Seca"
- Number - "0"
- Buad Rate - "19200"

Dodany obrazek

MENU -> 7777
- Card Share Mode - "Master"
- Max Slave Number - "1; 2; 3; 4; 5"

Dodany obrazek

Tuner serwer mamy skonfigurowany, wychodzimy z MENU.

W tunerach bez karty ustawiamy:

<span style="color:White">MENU -> 9231
- Type - "Seca"
- Number - "1; 2; 3; 4; 5"
- Buad Rate - "19200"

Dodany obrazek

MENU -> 7777
- Card Share Mode - "Slave"
- Slave Serial Number - "1; 2; 3; 4; 5"
- Max Slave Number - "1; 2; 3; 4; 5"


Dodany obrazek

Enjoy!


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#10
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>CCcam na Echolite</div></span>

Echolite DSB 791 "uzbrojony" w IP adapter oraz model 792 z softem v3.61 mog? by? klientem sharingu serwera na protokole CCcam.

Konfiguracji sieci LAN [MENU -> 6666] nie b?d? opisywa?, gdy? znana jest z poprzednich instrukcji dotycz?cych sharingu.

Dodany obrazek

Dane serwera (-ów) - maksymalnie 16 - mo?emy wprowadza?/edytowa? bezpo?rednio w menu tunera, otwieraj?c "CCcam Setting" poprzez wci?ni?cie na pilocie kolejno przycisków [MENU -> CZERWONY]. Zmieniaj?c status na "ON" mo?emy u?ywaj?c pilota "z palca" uzupe?ni? potrzebne dane serwera (-ów).

Dodany obrazek

Zdecydowanie szybciej i pro?ciej jest utworzy? w "Notatniku" plik tekstowy z danymi serwera (-ów).

Tu konfigurujemy nasz? sie? LAN, w miejsce tych przyk?adowych, wpisujemy swoje dane rzeczywiste.

Please Login or Register to see this Hidden Content

Je?eli ustawienia te ju? mamy w tunerze OK to mo?emy t? cz??? sobie darowa?.
Dane serwera zapisujemy wg schematu poni?ej:

Please Login or Register to see this Hidden Content


Dla przyk?adu dane free serwera:

Please Login or Register to see this Hidden Content

Plik zapisujemy pod dowoln? nazw?, np. "CCcam.txt".
U?ywaj?c aplikacji "NewCamd_Uptool_4.7" i przycisku "Write Text" (1) mo?emy te dane wys?a? po RS232 do tunera przewodem "nullmodem".

Dodany obrazek

Za pomoc? przycisku/funkcji "Make Bin UPD" (2) mo?emy dokona? konwersji pliku do u?ycia po USB. Aplikacja utworzy dwa pliki: "rom_CCcam.bin" i "rom_CCcam.upd".
Kopiujemy je na pena i zapodajemy z USB wskazuj?c/pod?wietlaj?c plik "rom_CCcam.upd" …

Dodany obrazek

… i wciskaj?c na pilocie "OK".

Dodany obrazek

Po restarcie tunera wchodzimy w menu "CCcam Setting" [MENU -> <span style="color:Red">CZERWONY
], nast?puje aktywacja funkcji, weryfikujemy poprawno?? danych i je?li wszystko mamy OK to powinni?my si? cieszy? z kolejnej mo?liwo?ci jak? daje nam nasz tuner.
 • 0

#11
OFFLINE   Senior

Senior

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  202735

 • Postów:
  2954

 • Dołączył:
  30-06-2007Reputacja: 10
Dobra

SCT na Echo via SBCL PluginTuner po??czony z komputerem za pomoc? kabla "nullmodem", w MENU -> 7777 -> "Internet".

Dodany obrazek

Odpalamy kolejno SBCL i Transfer_To_Nets - ustawiony COM1 jak na obrazkach - nale?y dostosowa? do w?asnej konfiguracji!
...


Please Login or Register to see this Hidden Content

"Gotowiec" do pobrania [b]LINK

 • 0

#12
OFFLINE   Senior

Senior

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  202735

 • Postów:
  2954

 • Dołączył:
  30-06-2007Reputacja: 10
Dobra
C.D

Dodany obrazek
...

Dodany obrazek

... i po chwili mamy "fiko?ki"[/b]

Dodany obrazek
...

Dodany obrazek

Edytowany przez Senior, 08 styczeń 2010 - 15:51.
CD..postu

 • 0

#13
OFFLINE   Senior

Senior

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  202735

 • Postów:
  2954

 • Dołączył:
  30-06-2007Reputacja: 10
Dobra

Canal Digitaal NL/Irdeto 2 via SBCL Plugin

Dodany obrazek

Dodany obrazek

Dodany obrazek

Dodany obrazek

->>> Echolite_SBCL_C+NL-IRD <<<-

W zestawie ttn_autoconnect.

Down! Key 04*


 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.