stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Programy i Narzedzia - PHILIPS


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
23 odpowiedzi na ten temat

#21
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

DSXMultiloader_v8.0.7.2

Pobierz


 • 0

#22
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

DSXMultiloader_v8.0.7.3


Pobierz


 • 0

#23
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

DSXMultiloader_v8.1.0.0

Zmiany:
Poprawki zwi?zane z softami 8.10


Pobierz


 • 0

#24
OFFLINE   Senior

Senior

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  202735

 • Postów:
  2954

 • Dołączył:
  30-06-2007Reputacja: 10
Dobra
Nadmieni?, ?e poprawie uleg? modu? lyngsat.dll który, nie jest integraln? cz??ci? DSXEdita obecnia wersja to: LyngSat.dll 0.7.11.38 Import Library - lyngsat.com

v0.7.12 (build 38) __________________________________________________________________________________________ 19.11.2010
- w zwi?zku ze zmianami struktury na stronie lyngsat.com modu? w poprzedniej wersji b??dnie interpretowa? dane transponderów: FEC i TID.
- przed numerem transpondera w pliku CVS niepotrzebnie wstawiana by?a spacja.
- poprawiono b??dnie pobierane informacje o systemie kodowania kana?ów i wersji j?zykowej które ca?kowicie burzy?y struktur? pliku CVS.


W pliku tym s? równie? moje przemy?lenia co do dalszego rozwoju modu?u, poni?ej fragment tego pliku:

4. LICENCJA I DALSZY ROZWÓJ
===========================
Projekt LyngSat Downloader od samego pocz?tku pomy?lany by? jako oprogramowaniena licencji freeware, w zwi?zku z czym biblioteka mog?a by? wykorzystywana nieodp?atnie, przy za?o?eniu, ?e nie czerpane s? korzy?ci finansowe z jej dystrybucji przez osoby trzecie.

Licencja ta nie wydaje mi si? obecnie najszcz??liwsza, poniewa? zak?ada, ?e kod ?ród?owy powstaje i pozostaje w zamkni?tym gronie osób które zajmuj? si? jego rozwojem. W przypadku braku zainteresowania dalszym rozwojem lub innymi czynnikami uniemo?liwiaj?cymi dalszy rozwój, projekt w naturalny sposób ulegnie zag?adzie.

Zako?czenie rozwoju oprogramowania nie wydaje mi si? czym? nadzwyczajnym czy niew?a?ciwym przy za?o?eniu, ?e nikt go ju? nie potrzebuje, jednak jak wskaza?o moje ostatnie do?wiadczenie modu? Lyngsat.dll jest ci?gle w u?yciu.

W zwi?zku z powy?szym, w wolnej chwili, uporz?dkuj? troszk? kod ?ród?owy, przygotuj? odpowiednie opisy dotycz?ce ?rodowiska programistycznego oraz ogólnej zasady dzia?ania modu?u. Zastanowi? si? nad rodzajem licencji na jakiej zostanie opublikowany kod ?ród?owy i udost?pni? go w sieci.

By? mo?e opublikowanie biblioteki jako Wolnego Oprogramowania, umo?liwi jego dalszy rozwój w ramach innych aplikacji, nie tylko DSXEdit'a. By? mo?e kod zostanie wykorzystany do stworzenia aplikacji na systemy operacyjne inne ni? Windows. By? mo?e dodana zostanie do biblioteki nowa funkcjonalno??, taka jak cz?sto zg?aszana obs?uga serwisu KingOfSat.

Zasadniczo jednak, nale?a?oby si? zastanowi?, nad zaimplementowaniem pobierania danych poprzez kana?y RSS lub inne nowoczesne us?ugi. Z pewno?ci? w sieci istniej? takie serwisy, udost?pniaj?ce informacje o parametrach transponderów i kana?ów. Pobieranie danych na zasadzie analizy zawarto?ci stron HTML, jak to ma miejsce obecnie, jest rozwi?zaniem bardzo skomplikowanym, awaryjnym i wymagaj?cym nieustannych zmian w kodzie programu.

Pozdrawiam
NYCZ'u

..:: LyngSat.dll 0.7.11.38 ::..
..:: DSXEdit v1.4.0.5 +LyngSat.dll ::..
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.