stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Procedura wgrywania przez HyperTerminal


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Procedura wgrywania oprogramowania / list kana?ów przez RS-232
przy u?yciu narz?dzia HyperTerminal
dla modeli:

OPTICUM HD 9600
OPTICUM HD TS 9600
OPTICUM HD S20
OPTICUM HD TS20
OPTICUM HD S10
OPTICUM HD X550
OPTICUM HD X560
OPTICUM HD C10
ORTON HD 9600
ORTON HD TS 9600
ORTON HD X5501. Aby procedura zmiany oprogramowania przez RS-232 si? powiod?a
odbiornik musi posiada loader w wersji 4.03
Wersj? loadera mo?na sprawdzi w menu informacje
Menu >> System >> Informacje


Nale?y si? równie? upewni? czy komputer którego chcemy u?y? do tej
operacji posiada w pe?ni sprawny szeregowy port komunikacyjny typu
RS-232

2. Aby rozpocz?? procedur? zmiany oprogramowania lub listy kana?ów
nale?y uruchomi? program HyperTerminal dostarczony wraz z systemem
Windows XP (w nowszych systemach operacyjnych nie jest on
dostarczany, wi?c nale?y go pobra? i zainstalowa? ).

Odbiornik powinien by? wy??czony z sieci lub znajdowa? si? w trybie
StandBy do czasu osi?gni?cia 8 punktu niniejszego dokumentu


Domy?lna lokalizacja programu Hyperterminal w systemie Windows XP:3.
przed rozpocz?ciem pracy z programem nale?y nazwa? po??czenie


4. Nast?pnym krokiem jest wybór prawid?owego portu komunikacyjnego,
przypisanego do portu RS-232 w komputerze (domy?lnie w programie
wybrany jest port COM 1)5.
Nast?pnie nale?y wpisa? parametry po??czenia ( koniecznie musz? by?
takie jak na rysunku poni?ej)6.
Po ustanowieniu po??czenia nale?y wybra? plik który ma by? przes?any
do odbiornika (lista kana?ów, software, itp ); nale?y wybra? opcj?
Transfer >> Wy?lij plik oraz wybra? plik który ma by? przes?any do
odbiornika7.
Protokó? przesy?ania danych: Zmodem (odzyskiw. po awarii), nale?y
wybra opcj? Wy?lij8. Nale?y w??czy? odbiornik, program skomunikuje si? z nim i b?dzie
widoczne okno post?pu przesyania plikuPodczas trwania przesyania pliku na wy?wietlaczu odbiornika b?d?
wy?wietlane informacje o aktualnym stanie procesu przesy?ania

od 0001 do 0100 - procent odczytywania pliku z komputera
FUSE - kasowanie pami?ci flash odbiornika
WAIT - w tym czasie odbiornik zapisuje informacje do pami?ci flash

Je?eli odbiornik podczas aktualizacji jest pod??czony do odbiornika
telewizyjnego w tym samym czasie równie? na nim widoczne s?
informacje o stanie procesu aktualizacji:

UWAGA!!!!


Podczas trwania proces w kopiowania, kasowania pami?ci
i zapisywania pami?ci flash przez RS-232 nie nale?y wy??cza?
odbiornika z sieci elektrycznej!!! Grozi to nieodwracalnym
uszkodzeniem pami?ci flash i wi??e si? z konieczno?ci? odesania
odbiornika do serwisu!!!


Je?eli po tych operacjach odbiornik uruchomi si? ponownie samoistnie,
oznacza to ?e operacja przebieg?a pomy?lnie i plik zosta?
poprawnie wgrany do odbiornika. :oklasky:


 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.