stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

NARZ?DZIA - INSTRUKCJE


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
12 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align='center'># - nie dotyczy gdy brak jest komunikacji z tunerem z poziomu pilota/przycisków na tunerze.

Pozdro4All
[email protected]
 • 0

#2
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Tak wyedytowan? list? mo?emy wys?a? do tunera klikaj?c w przycisk na panelu "Write Default Data".

Powodzenia.
[email protected]
 • 0

#3
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Gotowe!

Dodany obrazek

Pozdro4All
[email protected]
 • 0

#4
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Enjoy!
 • 0

#5
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
W zale?no?ci od tego co aktualizujemy tuner ró?nie si? zachowuje przy wykonywaniu operacji, w tym czasie nie nale?y zamyka? ?adnych okienek na komputerze ani nie naciska? klawiszy na tunerze/pilocie. Czekamy a? nast?pi restart (reboot) tunera, na jego wy?wietlaczu pojawi si? numer kana?u a w telewizorze obraz. Enjoy!
Teraz mo?emy pozamyka? okienka/aplikacj? i korzysta? z tunera.


Uwaga ta ma te? zastosowanie do pe?nej wersji ChEdit-a równie? tej najnowszej 9.4, dla zgrywania/wgrywania listy kana?ów oraz aktualizacji „TPS.bin”.

Pozdro4All
[email protected]
 • 0

#6
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>Zrzut flash-a (dump)</div></span>

W przyk??dzie wykorzysta?em UpTool_8.8 ale równie dobrze mo?na u?y? ChEdit-a w dowolnej wersji. Tuner po??czony przewodem "nullmodem", w??czony na dowolnym kanale.

Uruchamiamy aplikacj?, klikamy w "Upgrade Data" z rozwini?tego menu kolejno "Other" i "Read Flash" (1).

Dodany obrazek

W otwartym oknie wybieramy miejsce docelowe (1) gdzie program zapisze plik. Pozostawiamy domy?ln? nazw? (2) "flash.bin" i klikamy w "Otwórz" (3).

Dodany obrazek

Czekamy a? program wykona operacj? tj. zamknie okienko z paskiem post?pu.

Dodany obrazek

W tym czasie - tak na wszelki wypadek - nie dokonujemy ?adnych zmian w tunerze (nawet zmiany kana?u).

Zamykamy aplikacj?, otwieramy folder gdzie zapisali?my nasz "zrzut".

Dodany obrazek

Jak wida? program utworzy? dwa pliki "flash.bin" i "rom_flash.bin" (1). Nas interesuje ten drugi,...

Dodany obrazek

... któremu nadajemy w?asn? nazw? (1-2-3-4). Powinna nam jasno okre?la? jego zawarto?? (<span style="color:#FF0000">4
).

Cho? sam zrzut nie zawiera w sobie "boot-a" to nale?y w nazwie pliku umie?ci? o nim informacj?. B?dzie to istotne gdy b?dziemy chcieli/zmuszeni u?y? naszego "dump-a" w sytuacji awaryjnej.
 • 0

#7
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>ChEdit 9.4/Import listy kana?ów</div></span>

ChEdit 9.4 -> <span style="color:#00BFFF">PROGRAMY


Aby mo?na by?o zapisa? list? kana?ów na dysku twardym komputera musimy mie? wolny port RS232 w tunerze i komputerze. Nale?y zatem w tunerze MENU -> 7777 (Card Share) ustawi? "Inactive" a w komputerze wy??czy? programy do sharingu.

Uruchamiamy program, klikamy przycisk "Read Default Data" a w kolejnym okienku mo?emy:
- zaakceptowa? domy?ln? nazw? pliku "rom_default_data" (1).
- wpisa? w?asn? nazw?, koniecznie z dat? (gdy operacj? wykonujemy po raz pierwszy).
- wskaza? poprzedni plik listy (2), a w okienku "Nazwa pliku:" skorygowa? dat?.

Dodany obrazek

Klikamy "Otwórz", pasek post?pu odliczy do 100% i "zniknie" a nam si? uka?e zawarto?? naszej listy. Zamkni?cie programu skutkuje pojawieniem si? okienka dialogowego.
- klikni?cie "Nie" (1) zamyka program (lista ju? jest zapisana).

Dodany obrazek

- klikni?cie "Tak" (2) otwiera okno z proponowan?, domy?ln? nazw? pliku "rom_default_data", któr? akceptujemy klikaj?c "Zapisz". Tworzymy tym samym dodatkow? kopi? naszej listy bez danych systemowych (System Data).

Dodany obrazek

Enjoy!
 • 0

#8
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
5. Gdy tuner si? samoczynnie zrestartuje, w telewizorze mamy obraz (cho?by czarny ekran) a na wy?wietlaczu numer kana?u mo?esz wcisn?? "OK" (3) i zamkn?? aplikacj?. Je?eli tuner by? w standby to tylko godzina na wy?wietlaczu.

6. Enjoy![/b]

 • 0

#9
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
1. Po?acz tuner z PC kablem RS232 "nullmodem", tuner mo?e by? w standby lub w??czony na dowolnym kanale

2. Uruchom ChEdit (UpTool), zaznacz w?a?ciwy COM - w przyk?adzie u?y?em ChEdit 9.4 oryg.

Dodany obrazek

Dodany obrazek

3. Naci?nij "UpGrade Application" (1)

4.Wybierz w?a?ciwy katalog a w nim plik z odpowiedni? wersj? - new/oldmenu - i kliknij w "Otwórz" (2) ...

Dodany obrazek

... i poczekaj a? proces instalacji dobiegnie ko?ca
W tym czasie nie nale?y zamyka? ?adnych okienek na komputerze (3) ani nie naciska? klawiszy na tunerze oraz pilocie (?adnym!) ...

Uwaga!!!
Nie przerywaj procesu aktualizacji - grozi uszkodzeniem tunera

Dodany obrazek

5. Czekamy a? nast?pi restart (reboot) tunera, na jego wy?wietlaczu pojawi si? numer kana?u a w telewizorze obraz, cho?by czarny ekran. Teraz mo?emy wcisn?? "OK" (3), zamkn?? aplikacj? i korzysta? z tunera. Je?eli tuner by? w standby to tylko godzina na wy?wietlaczu.

6. Finito![/b]

 • 0

#10
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra

• Po??cz tuner z PC kablem RS232 "nullmodem" i ustaw w "standby"
• Uruchom ChEdit - zaznacz w?a?ciwy COM

Dodany obrazek

• Naci?nij przycisk "UpGrade Data" i z rozwini?tego menu kolejno "Other..." i "WriteFlash..." (1)

Dodany obrazek

• W otwartym oknie wska? katalog a w nim plik "*.bin" z odpowiedni? zawarto?ci? flash'a i kliknij "Otwórz" (2)...

Dodany obrazek

... rozpocznie si? proces wgrywania.
• Na komputerze w wy?wietlonym okienku "Upgrade Receiver" pasek post?pu powoli zacznie si? wype?nia? ...

Dodany obrazek

... a na wy?wietlaczu tunera - równolegle do paska post?pu - wy?wietla? si? b?dzie: "d000" -> "d100" …

Dodany obrazek

... i kolejno "----" …

Dodany obrazek

... "F000"->"F100" ...

Dodany obrazek

.. ponownie (krótka migawka) "----"...

Dodany obrazek

... i ?wiadcz?cy o pomy?lnym uko?czeniu operacji napis "Good".

Dodany obrazek

Teraz wy??cznikiem "ko?yskowym" z ty?u obudowy wy??czamy tuner i po chwili w??czamy.
Tuner standardowo uruchomi si?, na wy?wietlaczu kolejno zobaczymy: boot, ----, APPL, ---- i <nr kana?u> i w efekcie w telewizorze obraz i d?wi?k.
Gotowe.

Klikamy w "OK" (3) i zamykamy aplikacj?.

Dodany obrazek

Powodzenia!

 • 0

#11
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Tuner w??czony na dowolnym kanale, po??czony z PC kablem RS232 "nullmodem".

Uruchamiamy ChEdit, ...

Dodany obrazek

... klikamy w "File" i w rozwini?tym menu "Load" (1)...

Dodany obrazek

... a w otwartym okienku wybieramy w?a?ciwy katalog, w nim plik "*.bin" z list? programów do wgrania po RS i klikamy w "Otwórz" (2).

Dodany obrazek

Poka?e si? nam zawarto?? listy, sprawdzamy i ew. korygujemy ustawienia COM i klikamy w przycisk "Write Default data" (3).

Dodany obrazek

O post?pie wgrywania informuje nas pasek ...

Dodany obrazek

... a o zako?czeniu procesu okienko:
"STB is Writing Data,Please don't turn off!
STB will reboot after Uploading completed!
"

Dodany obrazek

Czekamy a? nast?pi restart (reboot) tunera, na jego wy?wietlaczu pojawi si? numer kana?u a w telewizorze obraz, cho?by czarny ekran. Teraz mo?emy wcisn?? "OK" (4) i zamkn?? aplikacj?.

Dopasowujemy ustawienia do posiadanej instalacji oraz wed?ug w?asnych potrzeb/upodoba? (personalizacja), aktywujemy EMU i ogl?damy.

eNjOy

 • 0

#12
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Tuner w??czony na dowolnym kanale, po??czony z PC kablem RS232 "nullmodem".

Uruchamiamy ChEdit, zaznaczamy w?a?ciwy COM ...

Dodany obrazek

... klikamy bezpo?rednio w przycisk "UpGrade Key" lub "Upgrade Data" i w rozwini?tym menu "UpGrade Key" (1) ...

Dodany obrazek

Dodany obrazek

... a w otwartym okienku wybieramy w?a?ciwy katalog, w nim plik z kluczami "*.Key" i klikamy w "Otwórz" (2).

Dodany obrazek

Pasek: Dodany obrazek

Komunikat: Dodany obrazek

Czekamy a? nast?pi restart (reboot) tunera, na jego wy?wietlaczu pojawi si? numer kana?u a w telewizorze obraz, cho?by czarny ekran. Teraz mo?emy wcisn?? "OK" (3) i zamkn?? aplikacj?.

Gotowe![/b]

 • 0

#13
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Tuner w??czony na dowolnym kanale (mo?e by? w "standby"), po??czony z PC kablem RS232 "nullmodem".
Uruchamiamy ChEdit, zaznaczamy odpowiedni COM ...

Dodany obrazek

... klikamy w "Upgrade Data" i w rozwini?tym menu "Upgradedata Log" (1).

Dodany obrazek

W otwartym okienku wskazujemy katalog, w nim plik "*.bin" z tapet? i klikamy w "Otwórz" (2).

Dodany obrazek

Teraz standardowa sekwencja:

Pasek: Dodany obrazek

Komunikat: Dodany obrazek

Czekamy a? nast?pi restart (reboot) tunera, na jego wy?wietlaczu pojawi si? numer kana?u a w telewizorze obraz, cho?by czarny ekran. Je?eli tuner by? w "standby" to godzina na wy?wietlaczu.

Teraz mo?emy wcisn?? "OK" (3) i zamkn?? aplikacj?.
Gotowe!

 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.