stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

Jak przerobi? D-Box2 na Linux


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
1 odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Jak przerobi? D-Box2 na Linux za pomoc? nowej, ale wypróbowanej i dzia?aj?cej metody. Metoda dzia?a na wszystkich D-Boxach, poza Nokia 2x Intel z Bmon 1.0

Procedura powinna trwa? ok. 30-40 minut, je?li robisz to pierwszy raz. Zanim zaczniesz przeczytaj uwa?nie ca?y opis i zobacz czy masz wszystko co jest potrzebne

Hardware:- Oczywi?cie D-Box 2 , Karta sieciowa, optymalnie 10 Mbit. U?ywaj?c karty 10/100 Mbit mog? by? problemy. Kart? powinna by? ustawiona na 10 Mbit, Half-Duplex - Najlepiej Kabel sieciowy Crossover. Mo?na tez przez hub lub switch ale mog? by? problemy.

Kabel Nullmodem, zbudowany tak:
Dodany obrazek
Oczywi?cie mo?na tez kupi? w sklepie z cz??ciami do komputera gotowy kabel (koszt ok. 5-10 z?)

- ?rubokr?t typu Torx, inaczej b?dzie troch? d?u?ej trwa?o rozkr?cenie boxu

- Kawa?ek drutu, ok. 30 cm (oboj?tnie jaki)

- ewentualnie troch? ta?my klej?cej

Software:
- D-Box Bootmanager
- Image Linuxa

Sa dwa ro?ne ?typy? image do dbox2, neutrino i enigma. Sa to ro?ne ?szaty graficzne?, jak np. Gnome i KDE. Dla pocz?tkuj?cych proponuje image z neutrino, bo jest prostszy w obs?udze

Je?li masz wszystko potrzebne, to mo?emy i?? dalej w przygotowaniach.

Najpierw musisz sprawdzi? jaki masz box. Tu sa obrazki jak pojedyncze modele wygl?daj? (je?li twój box wygl?da inaczej, poza kolorem, znaczy to ze nie masz D-Box2 i nie rob dalej, bo sobie mo?esz zepsu? box!!!):

D-Box 2 Nokia
Dodany obrazek
D-Box 2 Philips
Dodany obrazek
D-Box 2 Sagem
Dodany obrazek

Musisz teraz rozkr?ci? swój box i zdj?? obudow?. Najlepiej sie to robi ?rubokr?tem torx, ale bez tez mo?na sobie jako? poradzi? ;)

Musimy zlokalizowa? punkty do tzw. Flashreset i do zdj?cia tzw. Write-Protection. Co musimy do tego zrobi?, zale?y od firmy i od tego ile i jakie ko?ci Flash nasz box ma.

Je?li masz Philipsa to nie musisz szuka?, bo jest tylko jedna mo?liwo?? Ale w boxach firmy Sagem mamy np. 4 mo?liwo?ci a w Nokia dwie.

Tak wygl?daj? flashe Intela:
Dodany obrazek

a tak flashe firmy AMD:
Dodany obrazek

Zlokalizuj wygl?daj?ce tak Chipy i je policz. Jak juz b?dziesz wiedzia? ile flashow masz, to musimy zlokalizowa? punkty potrzebne do zdj?cia z flasha Write-Protect i Flashreset. Na razie jednak tylko te punkty zlokalizuj, a nie ??cz ich jeszcze z masa!

W boxach, które maja 2 Flashe Intela trzeba tylko wykona? Flashreset, Write-Protect jest przy tym automatycznie zdejmowany

Gdzie znale?? punkt do zrobienia Flashreset w moim boxie?

Nokia 2x Intel Flash:

Przy tylnym flashu jest punkt, którego mo?na u?y?:
Dodany obrazek
Aby wykona? Flashreset b?dziemy musieli po??czy? ten punkt z masa (np. z obudowa tunera) w odpowiednim momencie.

Nokia 2x AMD Flash:

Po??cz punkt oznaczony Flash-Reset z masa
Dodany obrazek
Sagem 2x Intel:

Po??cz punkt oznaczony czerwonym kó?kiem z masa
Dodany obrazek
Po??cz Pin12 jednego z flashy z masa. Pin1 jest oznaczony na flashu i od niego trzeba policzy? a? do pinu 12-ego. Niestety ten Sagem niema takiego punktu jak 2x Intel i dlatego trzeba odlicza? na bezpo?rednio na flashu
 • 0

#2
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Sagem 2x AMD z uk?adem jak 1x Intel:

Po??cz zaznaczony punkt z masa.

Widok ogólny:
Dodany obrazek
Widok detaliczny:
Dodany obrazek
Uwaga: Ten punkt dzia?a tylko przy tym typie boxu, 2x AMD w layoucie 1x Intel.

U?ywaj tego tylko je?li jeste? pewny ze masz w?a?nie taki box!!!


Philips:

Po??cz zaznaczony punkt z masa
Dodany obrazek
Wprowadzenie boxa w Debug-Mode

Teraz juz wiesz gdzie na twoim boxie sie robi flashreset, tak?e mo?emy wreszcie zacz??

Po??cz D-Box z komputerem przez Kabel Nullmodem i przez Kabel sieciowy.

Na komputerze w??cz program Dbox Bootmanager i ustaw go jak na obrazku na nast?pnej stronie.

IP jest zale?ne od IP twojej karty sieciowej. Mesli ona ma np. IP 192.168.0.1 to jako IP boxa ustaw 192.168.0.xxx Ip musi sie rocznic tylko w ostatnim oktecie, inaczej b?dzie ci wyskakiwa? b??d i cala procedura nie b?dzie dzia?a? (ten sam b??d mo?e ci wyskakiwa? je?li twoja karta sieciowa 10/100 Mbit nie wspó?pracuje z boxem (najcz??ciej w tanich kartach tak jest, ja u?ywam karty firma 3com i wszystko jest ok)
Dodany obrazek
Teraz w?ó? box do pr?du i poczekaj troche. Potem go zresetuj naciskaj?c strza?k? do góry i guzik standby jednocze?nie. Pu?? guzik standby a strza?k? do góry potrzymaj jeszcze troch?, az na LCD poka?? sie liczby takiego rodzaju (zale?y od boxu co sie wy?wietli):

01DD10081 161608

01: mID (tutaj Nokia)
DD: feID (Frontend)
10: Bmon wersja (tutaj 1.0)
081: FPrev. Rewizja softu w boxie
16: Ram internal (tutaj 16MB)
16: Ram external (tutaj 16MB)
08: Flash (tutaj 8MB)

Uwaga: Je?li b?dziesz mia? dok?adnie takie liczby jak tu, tzn. masz Nokie z 2x Intel i Bmon 1.0 to nie rob dalej ta metoda!!! Te boxy nie znaj? jednej komendy i nie da sie ich przerobi? ta metoda. Mo?esz u?y? mojego starego opisu do Nokia.

To byl tylko test. Teraz zaczynamy naprawd?

Kliknij na start w Bootmanager i zresetuj boxa ponownie tak jak o góry (strza?ka do góry + standby) i jak sie pojawia znowu te liczby musisz dosy? szybko po??czy? punkt flashreset z masa (dlatego go juz najpierw zlokalizowali?my, ?eby teraz nie szuka?). Masz na to ok. 5 sekund. Zostaw punkt po??czony z masa par? sekund, normalnie wystarczy 15.

W boxach Nokia powinno pokaza? sie 5 bloczków na LCD, a na innych jeden bloczek.

Program Bootmanager na PC powinien sta? w com-terminal i powinno by? mo?liwe wpisywa? tam komendy.

Uwaga: Musisz wpisywa? komendy dok?adnie jak tu jest opisywane, inaczej mo?esz sie po?egna? z boxem!!!

W kwadratowych klamrach jest tasta któr? trzeba nadusi? na klawiaturze a na grubo bez klamerek sa komendy które trzeba wpisa?.

Jako ma?y test wpisz:

icache [Enter]

jako odpowiedz powiniene? otrzyma? icache is on

Je?li to zadzia?a?o, to mo?esz robi? dalej.

Je?li masz box z 2x AMD lub 1x Intel, musisz teraz zdj?? Writeprotect z flasha. Je?li masz box z 2x Intel mo?esz robi? dalej na stronie 16 przy „Teraz wpisz bardzo uwa?nie ta komend?:”

Jak zdj?? Writeprotect Flasha w 2x AMD i 1x Intel:

Nokia 2x AMD:

Musisz po??czy? jumperem punkty oznaczone XH3 (obok czytnika kart). Je?li nie ma styków na jumper, to mo?na to tez zrobi? normalnym drutem.
Dodany obrazek
Trzeba po??czy? te dwa punkty na stale (tzn. tak d?ugo jak b?dziemy robi?c ta procedur?), inaczej nie zadzia?a.

Sagem 1x Intel:

Po??cz punkt oznaczony „Schreibschutz” z masa. Tez tutaj punkt musi zosta? po??czony z masa d?u?ej (tzn. Az nie sko?czymy przeróbki)
Dodany obrazek
Sagem 2x AMD Layout 2x Intel:

Po??cz te dwa punkty z 9V:
Dodany obrazek
9V mo?na wzi?? z tego miejsca:
Dodany obrazek
Tez tutaj po??czenie musi zosta?, az nie sko?czymy przeróbki!!!

Sagem 2x AMD Layout 1x Intel:

Po??cz te dwa punkty z 9V, które mo?esz wzi?? z miejsca oznaczonego na powy?szym obrazku. Tez tutaj po??czenie musi zosta?, az nie sko?czymy przeróbki!!!
Dodany obrazek
Po??cz punkty z masa lub z pr?dem 9V, zale?nie od tego, jakiego masz DBOXA i teraz wpisz bardzo uwa?nie ta komend?:

setenv product? 0 [Enter]

na to komend? nie dostaniesz odpowiedzi, to jest normalne. Poczekaj ok. 5 sekund i od??cz od masy lub od 9V punkt do od Write-Protect i zresetuj boxa. ?eby to zrobi? wpisz na philipsach i sagemach:

reset [Enter]

a na boxach nokii:

go 10000100 [Enter]


Teraz przy startowaniu powinno sie pokaza? cos w tym rodzaju na LCD:
Dodany obrazek
Gratuluje! Twój box jest teraz w tzw. Debug Mode, i teraz juz b?dzie ?atwo wgra? Linux

2. Wyci?gamy z boxa oryginalny soft

Box powinien by? wy??czony z pr?du i pod??czony kablem sieciowym i nullmodem do komputera.

W??cz ponownie program Bootmanager lub przejedz do zak?adki settings.

W??cz Rarp-Server i wybierz tam kart? sieciowa do której jest pod??czony box.

W??cz Com-Port i szybko?? przekazu ustaw na 9600.

Odznacz BootP/TFTP-Server starten i

Odznacz NFS-Server starten.

Przejd? teraz w zak?adk? utilities i kliknij na image auslesen i podaj gdzie chcesz zaserwowa? image. Teraz mo?esz w??czy? box i wyczytywanie softu Pojdzie automatycznie. Po paru minutach poka?e sie komunikat ze soft zosta? wyczytany poprawnie (w terminalu com mog? sie pojawia? b??dy, ale jak b?dzie komunikat ze soft zosta? wyczytany, to wszystko jest ok)

Ten plik .img powinno sie najlepiej skopiowa? na cd ?eby nie zgin??, bo b?dzie on potrzebny je?li sie zdecydujemy wgra? spowrotem oryginalny soft.

3. Wgrywamy Linuxa!!!

Wy??czamy D-Box z pr?du i w programie Bootmanager przechodzimy do settings. Tam podajemy IP tak jak poprzednio, tzn. pasuj?ce do naszej karty sieciowej.

Je?li karta ma np. 192.168.0.1 to wpisujemy 192.168.0.xxx, przy czym xxx mo?e by? liczba od 1 do 255 to jest oboj?tne (oczywi?cie nie mo?e by? takie same ip jak w karcie sieciowej), oby pierwsze trzy oktety pasowa?y do naszej karty sieciowej.

RARP-Server Starten dajemy na tak i wybieramy odpowiednia kart? sieciowa. Com-Port öffnen dajemy na tak i szybko?? ustawiamy na 9600.

BootP/TFTP-Server starten dajemy na nie, program to samemu ustawi.

NFS-Server dajemy na tak, i podajemy jaki? katalog, który eksystuje na naszym hdd inaczej b?dzie b??d.

Teraz wchodzimy w utilities i dajemy image flashen. Wybieramy image, który na pocz?tku ?ci?gn?li?my (oczywi?cie plik rozpakowany) i klikamy w nast?pnym okienku na ok. Jak teraz w?o?ymy box do pr?du, zacznie on automatycznie flashowanie (je?li nie mamy problemów z nasza karta sieciowa!!!) Po najwy?ej 4-5 minutach poka?? sie nowe okienko ze wszystko posz?o dobrze. Klikamy na ok, startujemy na nowo box i juz mamy Linux

Cala procedura opisana w tym dokumencie zosta?a przeze mnie przeprowadzona z sukcesem na ro?nych boxach z sukcesem i nie bylo nigdy wi?kszych problemów. Ale oczywi?cie nie bior? na siebie odpowiedzialno?ci ze u was b?dzie dzia?a? i co wa?niejsze, ze nie stanie sie nic waszemu d-box. Jednak takie problemy powinny wyst?pi? tylko w przypadku b??dów z waszej strony (np. po??czenie z?ych punktów z masa itd.)

Podzi?kowania dla grupy D.O.P.S.C., MHC, AlexW, zor, Dietmar H. I wielu innych, o których teraz mo?e zapomnia?em.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.