stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Instalacja TV SAT => Ustawiamy HotBird & Astra 19.2°E


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ..::Kuler::..

..::Kuler::..

  Silver Member

 • Elite Member
 • ID:
  2576

 • Postów:
  641

 • Dołączył:
  24-07-2007 • Numer GG:Zastrzeżone
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Polska

 • Kraj:
Reputacja: 3
Neutralna
3.Ustawiamy satelit? i wyszukujemy programy.

Je?li ju? obrali?my miejsce gdzie nasza antena b?dzie zamocowana to teraz pora przyst?pi? do wyszukania sygna?u z satelity Hotbird.

W zale?no?ci równie? od miejsca naszego zamieszkania antena mo?e ro?nie "patrze?" w niebo, u mnie w po?udniowej Polsce jest to mniej wi?cej Po?udniowy Zachód (po?rdoku) patrz?c na anten?
Do wyszukania sygna?u z Hot Birda polecam tuner analogowy, z tego wzgl?du, ze na tym sprz?cie jest najpro?ciej wyszuka? sygna?. Odradzam szczególnie pocz?tkuj?cym u?ytkownikom korzystania z mierników poniewa? jest to troch? za trudne jak dla osoby stawiaj?cej pierwsze kroki w technice TV SAT, jak i nie w?tpliwie najpro?ciej zrobi? to na analogu.

Oczywi?cie trzeba wzi?? pod uwag? równie? to, ze z czasem przekaz analogowy "umrze" ?mierci? naturalna ze wzgl?du na zast?pienie go przekazem cyfrowym, lecz póki mo?emy to korzystajmy w?a?nie z takiego typu ustawiania anteny czyli za pomoc? analoga.

Po zamontowaniu anteny do ?ciany i przykr?ceniu jej do jakiego? stojaka je?li stoi, lub uchwytu, nie przykr?cajmy jej zbyt silnie poniewa? b?dzie trzeba ni? troch? pokr?ci? dla uzyskania jak najlepszego sygna?u. Oczywi?cie przed t? czynno?ci? musimy zrobi? ca?e okablowanie czyli pod??czy? kabel koncentryczny do konwertera a nast?pnie przeci?gn?? go do mieszkania i podpi?? do tunera analogowego i ustawi? jak?kolwiek cz?stotliwo?? kana?u z satelity Hot Bird.Prosz? nie zapomnie? równie? o prze??czniku diseq 1.0 b?dz 2.1

Pos?u?ymy si? nast?puj?cymi parametrami;
11.32450 V [Tv 5 Europe]]

Nale?y wpisa? te parametry do tunera analogowego i kr?ci? antena do czasu a? trafimy na sygna? kana?u. Je?li znajdziemy który? z tych kana?ów, oznacza to ze trafili?my w?a?nie na satelit? HotBird. Zapisujemy kana?/y w pami?ci dekodera.

Nast?pnie je?li chcemy mie? konwerter zezuj?cy,czyli jeszcze jeden ustawiony na satelit? Astra 19,2 E to montujemy drugi konwerter. Instalacja i za?o?enie go jest bardzo proste.
Konwerter, patrz?c od przodu anteny ma by? po lewej stronie, patrz?c zza anteny ma by? po prawej w niewielkiej odleg?o?ci obok konwertera skierowanego na Hotbirda którego przed chwilk? ustawili?my.

Dla wyszukania kana?ów z Astry ponownie pos?u?ymy sie parametrami kana?ów z przekazu analogowego:

10.75850 V [QVC Germany ]
10.72900 V [Cnbc ]
10.71425 H [KINDERKANAL]

I tutaj uwaga, nie kr?cimy ju? ca?? antena, lecz korygujemy je?li zajdzie taka potrzeba, np. nie znajdziemy programu b?d? wyst?pi s?aby sygna? przekazu, ustawienie konwertera, który za?o?yli?my jako zez na Astr? (konwerter ustawiony na HotBirda nie ruszamy)

Je?li znajdziemy powy?sze lub inne programy, to zapisujemy je w pami?ci tunera
Je?li chcemy pod??czy? do istniej?cej instalacji Dekoder Cyfrowy zamiast Analogowego, to nic trudnego, po prostu od??czamy analog i w jego miejsce pod??czamy dekoder cyfrowy, tak samo jak by? pod??czony tuner analogowy, czyli kabel Euro oraz Diseq potrzebny do zeza.

Aby wyszuka? jakis program z Hotbirda, ale w przekazie cyfrowym, pos?u?my sie nast?puj?cymi parametrami;
11.054 H Fec 3/4 Sr 27.500
12.092 H Fec 3/4 Sr 27.500
12.284 H Fec 3/4 Sr 27.500

W przypadku tych dwóch ostatnich cz?stotliwo?ci Czyli Europa TV ( tak, sie siec bedzie identyfikowa?) lub transpondera Cyfrowego Polsatu, po znalezieniu sygna?u i po zapisaniu listy programowej moze wyskoczy? nam komunikat o programie kodowanym, nie nale?y sie tym przejmowa? ze wzgl?du na to, ?e te programy s? kodowane a nam chodzi?o g?ównie o wyszukanie sygna?u z transpondera.

Jesli uda?o nam,sie to znaczy to ze mamy bardzo dobrze ustawionego satelite (oczywiscie sugeruje aby spojrzec na pasek si?y i jakosci sygna?u,w kazdym dekoderze takie info jest w róznych miejscach menu dekodera,z do?wiadczenia wiem na dekoderach Mediasat które Cyfra u?ycza abonetom jakosc i si?a sygna?u to s? to dwie rózne sprawy i tak samo moze to wygladac w innych dekoderach,aby odebrac kana? trzeba w wypadku dekodera Cyfry+ sygerowac sie nie jakoscia,jak to niektórzy robia a si?a sygan?u)
Teraz wpiszmy paramtery jakiegos kana?u cyfrowego nadaj?cego z satelity Astra 19.2;
11.953 H Fec 3/4 Sr 27.500
12.207 H Sr 3/4 Fec 27.500
Teraz postepujemy analogicznie tak samo gdy szukalismy kana?u z HotBirda.
Sugeruje jeszcze aby przed wyszukaniem kana?ów w dekoderze Cyfrowym po?wiecic troche czasu i sprawdzic w menu dekodera czy nie sa potrzbne do wpisania dok?adniejsze dane o Transponderze.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.