stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

FAQ TP


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
4 odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970[center:c5161fe24f][size=18] Beerman CS

<div class='quotetop'>CYTAT</div>

Thanks to triple_td for this TIP

Connecting with beerman image to card servers in network.

You are changing current running emu in Bmtoy in Extras menu. After
changing do not forget to put box in sleep mode to restart emu.

In current version bm 7.3 supports connections to three various types
of servers with evocamd or mgcamd emu.
- camd3
- radegast
- cardserver (based on newcamd software)

Emu software (mgcamd or evocamd) during startup when network client
mode is enabled searching for specific lines in specific files.

For now editing servers from menu with remote control is not possible
for camd3 and cardserver. To add servers You must edit by ftp lines in
specific files for each emu (mgcamd or evocamd) in box.

Mgcamd.
Mgcamd have possibility to connect to radegast, camd3 and cardserver.
To enable this You must find file mg_cfg in /var/keys directory and
check lines:

# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 07 }

Here You can enable or disable client feature of mgcamd. With G: { 07
} You can connect to all of them. With G: { 03 } only to newcamd and
radegast...

To connect to:
-camd3 server - edit file camd3.servers in directory /var/keys (
sometimes it is possible that there is no file in this directory so
create one)

[email protected]" target="_blank">cs357x://[email protected]:yyyy
[email protected]:16663?aaaa" target="_blank">cs357x://[email protected]:16663?aaaa:bbbb &aaaa:bbbb

cs357x - protocol type
benutzerx - user (login)
passwordx -
xxx.xxx.xxx.xxx - ip addres or inet addres (www.myhost.com)
yyyy - port number
aaaa - CAID of card in server
bbbb - provider on card (0000 means for example all providers)


- radegast - edit file radegast.cfg in directory /var/etc and find lines:

#remote boxes
net routes = 1
#net route i = caid:ident:ip-or-domain:socket:flags:usernameassword:keyhex
#examples:
net route 1 = 99:0:127.0.0.1:1234:0:
#net route 2 = 05:04A10:dbsrv.somewhere.net:666:0:usernameasswo rd:key

and add new servers remembering to change net route 2, net route 3
.....
Change line net routes = xx (in place xx put total amount of lines
with servers)

- newcamd - edit file newcamd.conf in directory /var/tuxbox/config

CWS = 127.0.0.1 11001 pip op1ce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
CWS = 127.0.0.1 11002 pip op1ce 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv

DON'T DELETE THOSE LINES!!! With them You can connect to Your cards in
mgcamd+rdgd mode. If You delete them You will have no card in
mgcamd+rdgd.

CWS = xxx.xxx.xxx.xxx yyyy login password key access mode

xxx.xxx.xxx.xxx - here put IP adderss or internet adderss of server
yyyy - here put port number of server
login password - don't require comments

This file will be used only for mgcamd. Please remember about it.

- camd3 - edit file (or create one) camd35.conf in directory /var/keys

camd35:xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy:1/1702/ff00:user password
Evocamd.
Same possibilities as mgcamd.


Connecting to servers are same except newcamd servers.
For this You must edit file newcamd-client.txt in /var/keys directory.
When You will open this file You will see something like this:

[localhost]
port = 11001:11002
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = pip
password = op1ce

Again don't delete this. With this lines evo is able to connect to
cards.
To add new server simply add new entry below existing one filling it
with data.

[localhost]
port = 11001:11002
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = pip
password = op1ce

[xxx.xxx.xxx.xxx]
port = yyyy
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = username
password = password

xxx.xxx.xxx.xxx - IP or internet address of server
yyyy - port number


Radegast.
Rdgd is mainly working as cardserver software in beerman image. It can
work in three modes:
-pure rdgd
-mgcamd+rdgd
-evocamd+rdgd

With mgcamd and evocamd it work as cardserver giving them access to
cards in slots - take a look at lines in mgcamd and evocamd enabling
this feature .

As pure rdgd it is working as cardserver and giving some emu - but not
all. When running pure rdgd You have some extra possibilities with
sharing and connecting to other boxes running rdgd in local network.
When You will change line Autosharing to ON rdgd will automatically
search for another rdgd servers in network. It will be done in
background.
If You want to connect to another rdgd server in internet You simply
cool nust add new server to severlist.[/b]

__________________
CoD3rZ

 • 0

#2
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Poni?szy opis przedstawia jak najprosciej wykonac kabel euro - component. Kupujemy w sklepie kabel euro -> 4 cinch. 3 kable cinch lutujemy pod odpowiednie piny do eurozlacza.Pin 7 - odpowiada za kolor niebieski ( Pb)
Pin 11 - odpowiada za kolor zielony ( Y)
Pin 15 - odpowiada za kolor czerwony ( Pr)

Pin 17 i Pin 4 jest to masa. Masa pinu 17 jest wspolna w moim przypadu dla cinch podlutowanych pod pin 11 i 15. Masa pinu 4 jest dla cinch podlutowanego do pinu 7. Kabel bia?y na za?aczonym zdjeciu nie jest potrzebny ( 4 kabel cinch nie wykorzystywany).

Gdy kabel mamy juz gotowy podpinamy pod odpowiednie wejscia component w LCD i w menu -> ustawienia systemu -> ustawienia video opcje Wyjscie euro ustawiamy na YUV/RGB.
 • 0

#3
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Dla USB

Je?li nie posiadasz dysku twardego w tunerze Triple Dragon, mo?esz zainstalowa? pluginy na USB. Sformatuj swój USB stick do formatu FAT16 na komputerze i utwórz folder o nazwie plugins. Nast?pnie skopiuj pluginy i wklej do folderu plugins na USB. Po wykonaniu tych czynno?ci, nale?y z restartowa? tuner i pod??czy? USB stick do tunera.

Po restarcie plugin powinien by? widoczny w Menu -> Dodatki

Dla dysku twardego

W celu zainstalowania pluginów na dysku twardym tunera Triple Dragon, nale?y posiada? partycje systemow?. Aby utworzy? tak? partycje, nale?y wcisn?? przycisk: Menu potem wej?? w Ustawienia systemowe -> wi?cej ustawie? systemu -> dysk twardy -> Instalacja.


Dla Europy nie trzeba tworzy? partycji Swap ( nie jest potrzebna) tak wi?c, nale?y ustawi? ta opcj? na brak przy u?yciu przycisków strza?ka LEWO, PRAWO na pilocie. Nast?pnie nale?y uda? si? na opcj?: Rozmiar partycji systemowej #1 przy pomocy przycisku strza?ka w D??â????? po czym, wybra? rozmiar partycji u?ywaj?c strza?ka LEWO, PRAWO. Osobi?cie na swoim dysku ustawi?em rozmiar na 2048 MB. Opcj? : Rozmiar partycji systemowej #2 nale?y ustawi? na brak. Teraz mamy ju? poustawiane rozmiary wszystkich partycji. Udajemy si? na opcj?: Inicjalizacja dysku i naciskamy przycisk OK.. Tuner zapyta si? czy na pewno wykona? inicjalizacj? dysku, potwierdzamy wduszaj?c przycisk czerwony. Gdy inicjalizacja dysku zako?czy si? wduszamy przycisk OK.. W tym momencie mamy ju? utworzon? partycje systemow? na dysku.

Uwaga: Operacja: Inicjalizacja dysku, usunie wszystkie dane na dysku !!

Otwórz program, którego u?ywasz do po??cze? FTP. Osobi?cie u?ywam TDC dlatego opis zosta? napisany pod ten program.

Po??czenie z tunerem

Uruchom program TDC

- po??czenie bezpo?rednie TD/PC przy u?yciu kabla crossowego.

W opcji Typ po??czenia zaznacz Bezpo?redni Cros.


Poni?ej napisu Ten komputer nale?y wybra? IP naszego komputera natomiast poni?ej napisu Triple Dragon nale?y wpisa? IP, które zosta?o przydzielone tunerowi.

W opcji Login oraz Aktywny image podajemy Nazw? i has?o ( je?li nie by?a dokonana zmiana has?a to nale?y poda? dragon)

Naciskamy Po??cz i powinni?my uzyska? po??czenie.

- po??czenie sieciowe poprzez router

W opcji Typ po??czenia zaznacz Router.

Poni?ej napisu Ten komputer nale?y wybra? IP naszego komputera, poni?ej napisu Triple Dragon nale?y wpisa? IP, które zosta?o przydzielone tunerowi natomiast poni?ej napisu Router nale?y poda? IP routera.

W opcji Login oraz Aktywny image podajemy Nazw? i has?o ( je?li nie by?a dokonana zmiana has?a to nale?y poda? dragon)

Naciskamy Po??cz i powinni?my uzyska? po??czenie.

Teraz przechodzimy do zak?adki FTP i ujrzymy list? folderów.

Teraz nale?y przej?? do folderu /mnt/hd/data/stb/lib/dvb2001

Zaznaczamy plugin w prawym oknie, który chcemy skopiowa? i naciskamy przycisk strza?ka w lewo.

Gdy plugin zosta? skopiowany, naci?nij prawy przycisk myszy na tym pluginie i wybierz opcj? Attribute.

Zaznacz opcj? 755 i naci?nij OK.

Teraz nale?y wykona? restart tunera i po restarcie plugin powinien by? widoczny w Menu -> Dodatki.
 • 0

#4
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Faq przet?umaczony z wersji angielskiej znalezionej na UMP

Opis przedstawia edytowanie plików z kluczami przy pomocy programu TDC.

Uruchomienie programu TDC

- po??czenie bezpo?rednie TD/PC przy u?yciu kabla crossowego.

W opcji Typ po??czenia zaznacz Bezpo?redni Cros.

Poni?ej napisu Ten komputer nale?y wybra? IP naszego komputera natomiast poni?ej napisu Triple Dragon nale?y wpisa? IP, które zosta?o przydzielone tunerowi.

W opcji Login oraz Aktywny image podajemy Nazw? i has?o ( je?li nie by?a dokonana zmiana has?a to nale?y poda? dragon)

Naciskamy Po??cz i powinni?my uzyska? po??czenie.

- po??czenie sieciowe poprzez router

W opcji Typ po??czenia zaznacz Router.


Poni?ej napisu Ten komputer nale?y wybra? IP naszego komputera, poni?ej napisu Triple Dragon nale?y wpisa? IP, które zosta?o przydzielone tunerowi natomiast poni?ej napisu Router nale?y poda? IP routera.

W opcji Login oraz Aktywny image podajemy Nazw? i has?o ( je?li nie by?a dokonana zmiana has?a to nale?y poda? dragon)

Naciskamy Po??cz i powinni?my uzyska? po??czenie.

Teraz przechodzimy do zak?adki FTP i ujrzymy list? folderów.

Foldery i pliki, które mo?emy kasowa?, edytowa? oraz nadpisywa? znajduj? si? w katalogu var.

W zale?no?ci od u?ywanego emu, pliki z kluczami znajduj? si? w katalogach keys lub scce.

1. Tabela przedstawiaj?ca jaki plik z kluczami, u?ywa dany emulator

2. Kopiowanie kluczy do tunera[b].

Je?li katalogi [b]keys oraz scce mamy puste, wówczas przy u?yciu programu TDC nale?y skopiowa? klucze znajduj?ce si? na dysku twardym naszego komputera do tunera. Poni?sze rysunki przedstawiaj? przyk?ad kopiowania pliku do katalogu scce. Dla katalogu keys wygl?da to identycznie.

Po lewej stronie okna TDC otwieramy katalog scce natomiast po prawej stronie otwieramy katalog, w którym mamy zapisane klucze na dysku.

Zaznaczamy plik po prawej stronie, który chcemy skopiowa? do tunera i wciskamy klawisz strza?ki w lewo ( strza?ka w prawo zgrywa zaznaczony plik z tunera na PC). Na ekranie PC wyskoczy nowe okno z paskiem post?pu kopiowania.

3. Edycja kluczy dla Redegast i MgCamd

Zgodnie z tabelk? powy?ej, obydwa emu u?ywaj? tego samego pliku z kluczami czyli softcam.key. Przechodzimy do katalogu /var/keys i klikamy prawym klawiszem myszy na pliku, wówczas ujrzymy rozwijane menu:

Wybieramy opcje edytuj:

Podczas zmiany klucza, b?d? jego dodania nale?y zachowa? odpowiednia kolejno??:

1 kolumna - system kodowania
2 kolumna - numer Providera
3 kolumna - numer klucza
4 kolumna - klucz

Je?li chcemy dokona? zmiany samego klucza, szukamy odpowiedniej linijki z ID Providera i zamieniamy odpowiedni klucz ( 4 kolumna). Je?li chcemy doda? nowego Providera, wówczas wpisujemy ca?a linie podaj?c odpowiednie dane w danej kolumnie.

Po dokonaniu zmian klikamy do góry na Plik a nast?pnie na zapisz i wyjd?

Nast?pnie na ekranie ujrzymy komunikat, i? dany plik zostanie nadpisany. Klikamy na Tak.


4. Edycja kluczy dla Evocamd

Zgodnie z tabelk? w pkt. 1 przyst?pujemy do edycji pliku keylist.txt. Samo uruchomienie edycji jak i zapisu pliku odbywa si? identycznie, jak dla pliku softcam.key.


Format tego pliku jest bardzo podobny jak w softcam.key, kolumny oznaczaj? dok?adnie to samo czyli:

1 kolumna - system kodowania
2 kolumna - numer Providera
3 kolumna - numer klucza
4 kolumna - klucz

Bardzo wa?ne jest aby po zmianie samego klucza jak i wpisaniu nowej linii, po 4 kalumnie, nale?y wcisn?? spacj? a nast?pnie doda? znak ; .

5. Edycja kluczy dla camd3

Zgodnie z tabelk? w pkt. 1 przyst?pujemy do edycji pliku camd3.keys. Samo uruchomienie edycji jak i zapisu pliku odbywa si? identycznie, jak dla pliku softcam.key.


Format tego pliku ró?ni si? od poprzednich, poszczególne kolumny oznaczaj? nast?puj?ce parametry:

1 kolumna - id systemu np.: 0100 - seca
2 kolumna - numer Providera np.: 007c00
3 kolumna - wpisujemy 0000000000, w przypadku wpisów E1 dla nagra na ko?cu wpisujemy 0000000001 jako odró?nienie od wcze?niej wpisanego E1 dla tego samego Providera
4 kolumna - numer klucza
5 kolumna - klucz

Po ka?dej kolumnie wpisujemy znak : . Tylko po 5 kolumnie nie dajemy:

6. Edycja plików dla Newcamd

Zgodnie z tabelk? w pkt. 1 przyst?pujemy do edycji plików tpscrypt, keylist. Samo uruchomienie edycji jak i zapisu pliku odbywa si? identycznie, jak dla pliku softcam.key.

Dla pliku keylist

1 kolumna - ID systemu
2 kolumna - numer Providera
3 kolumna - numer klucza
4 kolumna - warto?? klucza

Po kolumnie 1 i 2 nale?y wstawi? znak : natomiast po kolumnie 3 wstawiamy 2 razy znak : . Po 4 kolumnie nie podajemy ?adnego znaku, chyba ?e, chcemy wpisa? jak?? informacj? wówczas po warto?ci klucza dajemy # 

Dla pliku tpscrypt

W celu wpisania klucza AES nale?y najpierw poda? numer Providera potem numer klucza a nast?pnie jego warto??. Po 1 i 2 kolumnie dajemy znak : .
 • 0

#5
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Przy pisaniu tej instrukcji zak?adam, ?e osoba bior?ca si? za podmiank?, wie jak wej?? do menu TD.

1. Opalamy TripleTool 1.02a, zaznaczamy opcje bootlogo i za pomoc? przycisku Select Bootlogo Path wskazujemy miejsce pliku nowego loga:

2. Wchodzimy do menu TD, wybieramy opcj? wskazan? na rysunku i wciskamy przycisk enter na przednim panelu TD. Je?eli logo nam si? podoba to wciskamy jeszcze raz enter.

3. Restart boxa
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.