stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

FAQ


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
2 odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_satkom_*

Guest_satkom_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970<div align='center'>Ukryte menu:</span>[/b]

menu + 8282 -> <span style="color:#FFC0CB">Emu

</div>
 • 0

#2
Guest_satkom_*

Guest_satkom_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970<div align=\'center\'>Wymiana oprogramowania</div></span>

Ta operacja sprowadza si? do:

<span style="font-family:Arial">- ?ci?gni?cia pliku z oprogramowaniem ze strony WWW

- rozpakowania go i umieszczenia bezpo?rednio w pami?ci USB (pendrive)
- w?o?eniu pami?ci USB w gniazdo tunera
Tuner automatycznie rozpozna zawarto?? pami?ci i wy?wietli j? na ekranie, nale?y tylko wskaza? plik i nacisn?? OK. Po oko?o 30 sekundach ca?a operacja jest zako?czona, a tuner ma najnowsze oprogramowanie.

Identycznie odbywa si? wgranie gotowej listy kana?ów

Gniazdo USB s?u?y równie? jako przegl?darka zdj?? JPEG. Wystarczy zdj?cia np. z wakacji umie?ci? w pami?ci USB, w?o?y? j? do gniazda w tunerze, nacisn?? na pilocie klawisz OK, a nast?pnie F1. Pojawi si? lista zdj??, mo?na je wy?wietla? pojedynczo, jak i jako slajdy, cieszy? si? w szerokim gronie z mo?liwo?ci? ogl?dania na du?ym ekranie.

Identycznie odtwarza si? pliki mp3, a pod??czenie tunera do wzmacniacza przez optyczne z??cze SPDiF lub Coaxialne daje znakomity, cyfrowej jako?? d?wi?k na posiadanym zestawie audio.


 • 0

#3
Guest_satkom_*

Guest_satkom_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970<div align='center'>X770/X750/X730

Natychmiastowe nagrywanie na twardy dysk odbywa si? po jednokrotnym naci?ni?ciu czerwonego przycisku REC. Przerwanie nagrywania nast?puje dopiero, gdy naci?niemy STOP i potwierdzimy zamiar przerwania nagrania. Podczas nagrywania mo?na ogl?da? inny kana? z tego samego transpondera lub odtwarza? nagran? audycj?.


Tunery wyposa?ono w 10 zdarzeniowy programator czasowy wykorzystywany do nagrywania na twardy dysk lub tylko za??czenia i wy??czenia odbiornika o okre?lonej godzinie. Timer mo?na zaprogramowa? z wyprzedzeniem 1 rok, oraz z cykliczno?ci?: codziennie, co tydzie?, co miesi?c. W tunerze jest tak?e mo?liwo?? rezerwacji dowolnej audycji z poziomu EPG.

Nagrania przechowywane s? na twardym dysku w kolejno?ci chronologicznej i pod nazwami, które odbiornik sam pobiera z audycji. Pozosta?e zg?aszaj? si? nazwami programów, z których pochodz?. Je?li pozycji uzbiera si? wi?cej mo?emy je posortowa? alfabetycznie oraz pozak?ada? katalogi i poprzenosi? nagrania.

Wszystkie nagrania posiadaj? dodatkowe informacje o tym, kiedy zosta?y zarejestrowane, jak? maj? d?ugo?? i z którego kana?u pochodz?. List? nagra? mo?na wy?wietli? po naci?ni?ciu przycisku lub z poziomu menu.


Zarz?dzanie dyskiem. Oprócz usuwania pojedynczych plików mo?na w nim formatowa? ca?y dysk, przesuwa? na li?cie pojedyncze nagrania, zmienia? ich nazwy oraz blokowa? has?em.


Nagrania odtwarzamy z rzeczywist? pr?dko?ci?, zwi?kszon? (x4, x8). Gdy podczas odtwarzania naci?niemy przycisk PLAY, odbiornik poka?e na specjalnej skali czasu miejsce, w którym aktualnie jeste?my, a u?ywaj?c przycisków nawigacyjnych prawo/lewo mo?emy szybko przesun?? miejsce odtwarzania do innego dowolnego fragmentu.

Ciekawostka.

Podczas gdy ogl?damy nagrany program z dysku pod?aczonego pod port USB mo?liwe jest nagrywanie programu TV np. zaprogramowanego Timerem lub wci?ni?cie przycisku REC!!


Stabilno??.

Tuner zachowuje sie bardzo stabilnie podczas nagrywania na dysk czy te? odtwarzania z niego, nie ma ?adnego zacinania czy te? zawieszania sie tunera, nawet w tak extremalnej sytuacji kiedy odtwarzamy nagrany materia? z dysku USB i jednocze?nie nagrywamy w tle program.

Wszystko odbywa si? p?ynnie.CDN ...

 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.