stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

?adowanie oprogramowania z satelity do odbiorników Humax


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970[center:7a97333eb0][size=18]???adowanie oprogramowania z satelity do odbiorników Humax i ID Digital.

Odbiorniki Humaxa oraz ID Digital wyposa?one s? mo?liwo?? ?adowania oprogramowania z satelity. Ka?dy, kto ma dost?p do sygna?u z satelity Astra lub Hotbird, mo?e za?adowa? nowe oprogramowanie t? drog?. Wystarczy wykona? kilka prostych kroków.
Zasada ?adowania dla odbiorników Humaxa oraz ID Digital jest taka sama, jednak poszczególne ekrany mog? si? ró?ni?. Podane ni?ej zrzuty ekranowe dotycz? odbiorników Humax serii 5000.
[center:7a97333eb0]
Dodany obrazek[/center:7a97333eb0]
Najpierw wchodzimy w menu, wybieramy Instalacja, Status i wymiana oprogramowania. Na ekranie zobaczymy taki ekran. Tu nale?y wpisa? dane transpondera, z którego jest nadawane oprogramowanie do naszego odbiornika. W Europie dost?pne s? dwa transpondery:
12475 H 27500 3/4 na satelicie Hotbird
12669 V 22000 5/6 na satelicie Astra
Na obu s? ró?ne wersje oprogramowania, wi?c nale?y sprawdzi? oba. Na stronie http://www.humax.co.kr/ jest podane jakie oprogramowanie jest dost?pne na poszczególnych transponderach.
Po wpisaniu parametrów nale?y wcisn?? OK na pilocie.

[center:7a97333eb0]Dodany obrazek[/center:7a97333eb0]
W tym momencie odbiornik sprawdza, czy jest dla niego dost?pne nowe oprogramowanie. Je?li nie ma, wy?wietli odpowiedni komunikat. W przeciwnym wypadku poka?e si? poni?szy ekran.

[center:7a97333eb0]Dodany obrazek[/center:7a97333eb0]
Jak wida? odbiornik znalaz? oprogramowanie, poda? jego wersj?. Teraz wystarczy potwierdzi? ch?? za?adowania oprogramowania przyciskiem OK.

[center:7a97333eb0]Dodany obrazek[/center:7a97333eb0]
Odbiornik si? zresetuje i przejdzie w tryb ?adowania oprogramowania z satelity.

[center:7a97333eb0]Dodany obrazek[/center:7a97333eb0]
Je?li wszystko si? powiedzie, na ekranie uka?e si? pasek post?pu. Gdy osi?gnie on warto?? 100% odbiornik przejdzie w tryb programowania. Potem sam si? zrestartuje i to ju? jest koniec operacji. Odbiornik uruchomi si? i poka?e kana?, który ostatnio ogladali?my.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.