stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

ABC TM - Pierwsze Kroki...


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
12 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Prosz? nie prowadzi ?adnych dyskusji w tym temacie, je?li masz jaki? nowy i ciekawy opis to pisz w?a?nie tutaj...

 • 0

#2
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
<span style="color:#FF0000">Konfiguracja Sieci w programie Total Commander (TC).</div>


Pobieramy program Total Commander (TC), instalujemy i odpalamy.


1. W programie TC z g?ównego meny wybieramy Sie?, a nast?pnie FTP po??czenia... (tak jak na obrazku).

Dodany obrazek2. Teraz w nowym oknie dajemy Nowe po??czenie... (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek3. Tutaj wpisujemy dane naszego TM: Sesja (do wolna nazwa, np. technomate9100), Nazwa Hosta (Adres IP który nadali?my TM), login (root lub co? innego), has?o (w zale?no?ci jaki image, czasami jest brak has?a wi?c problemu nie ma).

Dodany obrazek

Po wpisaniu danych dajemy OK. (wpisywanie danych wykonujemy tylko raz).4. Teraz wracamy ju? do okna Po??cz z Serwerem FTP i wybieramy interesuj?c? nas Sesje np technomate9100 i dajemy PO??CZ.

Dodany obrazekI to jest tyle je?li chodzi o Konfiguracje Sieci.
 • 0

#3
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywanie softu kart? pami?ci SD.</span> - (Jak nie czujecie si? na si?ach to nie wgrywajcie softu z karty! To wam i tak nic nie da. Wgrajcie iboota i po sprawie, przynajmniej nie uwalicie flasha! Ka?dy odpala soft z karty lub hdd) - UWAGA .


Potrzebne nam b?d?:
- Karta Pami?ci np: SD 1 Gb
- Program Total Commander
- Sieci po??czenie Lan (nie wifi) po kablu.
- Oryginalny image 005


1. Wk?adamy do czytnika Kart? Pami?ci.
2. Odpalamy Total Commandera.
3. ??czymy si? przez sie? z naszym TM.
4. Wypakowujemy zawarto?? ?ci?gni?tego image do katalogu \mmc w naszym tunerze ™.
5. Wy??czamy tuner.
6. W??czamy tuner.
7. Pod ?adnym pozorem nie wy??czamy teraz TM. Tuner aktualizuje nowe oprogramowanie.
8. Po wy?wietleniu si? "complete" wyjmujemy kart??.
9. Wy??czamy tuner.
10. W??czamy ponownie tuner.


<span style="color:#FF0000">Metoda opisana wy?ej jest nie polecana, prosz? korzysta? z opisu poni?ej


 • 0

#4
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywamy Soft i Image</span>


Co nam b?dzie potrzebne:
- Tuner Technomate
- Karta Pami?ci SD np. 1GB


Programy:
- Technomate Control Center 6 >>> POBIERZ <<<
- iboot >>> POBIERZ <<<


Potrzebny nam b?dzie jeszcze SOFT i IMAGE:
- soft TM9101_satlinux3214a >>> POBIERZ <<< - jest to soft dla TM9100 SUPER
- image np. EDG-Nemesis 3.2 >>> POBIERZ <<< - jest to image dla TM9100 SUPER (mo?e by? to inny image np. TM9100Super_UR_010_Beta2)

- soft satlinux TM9100 >>> POBIERZ <<< - jest to soft dla TM9100 (zwyk?y)
- image np EDG-Nemesis 3.2 >>> POBIERZ <<< - jest to image dla TM9100 (zwyk?y)
Je?li mamy ju? wszystko to zaczynamy zabaw?... (Pami?taj wszystko robisz na w?asn? odpowiedzialno??)


1. Uruchamiamy program Technomate Control Center 6 i Naciskamy UPDATE (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek2. Pojawia nam sie nowe okno i w nim konfigurujemy sie? wpisuj?c:
- Adres IP (wew)
- Login (root)
- Has?o (pass)
Jak ju? to mamy to Naciskamy AUTO UPDATE (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek3. Pojawia nam si? nowe okno, w którym wybieramy nasz wcze?niej zapisany SOFT np. TM9101_satlinux3214a (ca?y KATALOG wybieramy).

Dodany obrazek4. Pojawi sie komunikat, ?e znaleziono pliki dla TECHNOMATE, naciskamy oczywi?cie na OK. (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek5. Teraz rozpocznie si? fleszowanie tunera... (Nie wolno nam teraz wy??czy? tunera)

Dodany obrazek6. <span style="color:#FF0000">Pod ?adnym pozorem nie wy??czaj tunera. Na ekranie telewizora pojawi sie nast?puj?ca plansza:


Dodany obrazek

Tuner po zako?czeniu Flashowania sam sie zrestartuje...7. Na telewizorze pojawi sie nam nast?puj?ca plansza:

Dodany obrazek

SOFT zosta? wgrany...


Czytaj dalej...

 • 0

#5
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
1. Teraz uruchamiamy program iboot,wpisujemy sobie:
- nazw? tunera,ja wpisa?em TM 9100 -wy wpiszcie co chcecie...
- Adres IP (wew)
- Login (root)
- Has?o (pass)
Po wpisaniu danych dajemy Confirm i zwyczajnie go zamykamy "krzy?ykiem"

Dodany obrazek2. iboot uruchomi sie samoczynnie w innej postaci, my klikamy "install iBoot on box"

Dodany obrazek3. Wyskoczy nam komunikat ,?e karta b?dzie formatowana linux-em, oczywi?cie potwierdzamy operacje.

Dodany obrazek4. Box po??czy si? telnetem, a my naciskamy nast?pnie na "Format Install"

Dodany obrazek5. Pojawi nam si? kolejny komunikat, który potwierdzamy.

Dodany obrazek6. Teraz rozpocznie si? formatowanie karty...

Dodany obrazek

Nast?pnie naciskamy na "install iBoot" - operacja zako?czy si? pozytywnie.7. Teraz zamykamy wszystko i znowu uruchamiamy iboota, nast?pnie naciskamy na "instal firmware" (tak jak na obrazku)
Dodany obrazek8. Teraz wybieramy image który wcze?niej zapisali?my na Dysku (Pami?tamy o tym, ?e image musi pasowa? do naszego tunera, tak samo jest z softem) wybieramy np. EDG-Nemesis 3.2 lub TM9100Super_UR_010_Beta2, trzeba te? wpisa? nazw? - zaznaczone zielonym, ja wpisa?em TM, wy wpiszcie co chcecie (np. TECHNOMATE), nast?pnie klikamy na "install"

Dodany obrazek9. Program zapyta nas czy jeste?my pewni tego co chcemy zrobi?, my jeste?my pewni wi?c potwierdzamy... (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek10. Teraz naciskamy "Confirm"

Dodany obrazek


I o to w?a?nie wgrali?my swojego upragnionego image, konfigurujemy go wed?ug w?asnego uznania...

Mo?esz wgrywa? kolejne image na kart? SD pod warunkiem, ?e wystartujesz z flash image w tym wypadku z satlinuxa.

Opis ten jest sprawdzony, lecz pami?taj wszystko co robisz ze swoim tunerem robisz to na w?asn? odpowiedzialno??, uwa?am ?e satlinux we flashu jest najstabilniejszy.

Obrazki zosta?y wykorzystane z innego ?ród?a, podzi?kowania dla @Piotr2703
 • 0

#6
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywamy List? Kana?ówDo wgrania listy kana?ów potrzebne nam b?dzie:
- Po??czenie LAN z tunerem TM (po kablu)
- Program DreamBoxEdit2 >>> POBIERZ <<< do wgrania listy kana?ów.
- Lista kana?ów pod Enigm? >>> POBIERZ <<< lub >>> POBIERZ <<<


Jak ju? mamy wszystko na dysku i rozpakowane to zaczynamy wgrywanie.
1. Po uruchomieniu programu DreamBoxEdit2 pojawia nam si? okno. (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek2. Wchodzimy do zak?adki "Tools" w programie DreamBoxEdit2 i tutaj ustawiamy po??czenie z naszym tunerem ™:
- Adres IP
- Has?o (Password)
- Reszt? pozostawiamy bez zmian
(tak jak na obrazku)

Dodany obrazek

- Po wpisaniu danych naciskamy Save, po czym okno si? zamyka.3. Teraz z g?ównego okna naciskamy Open (górny lewy róg).

Dodany obrazek4. Pojawia nam si? okno "select Directory", wybieramy tutaj folder gdzie wypakowali?my List? i naciskamy OK.

Dodany obrazek5. Program za?adowa? na list? i kana?ów, mo?emy dowolnie zmienia? kolejno?? bukietów i kana?ów. Je?li dokonali?my jaki? zmian w li?cie to zapisujemy te zmiany.

Dodany obrazek6. Teraz naciskamy ikon? FTP co spowoduje pojawienie si? nowego okna "Ftp Transfer Files".

Dodany obrazek7. Pojawi nam si? komunikat "Information" naciskamy OK.

Dodany obrazek8. Teraz naciskamy "Reload settings on Dreambox" i po chwili cieszymy si? nowo wgran? List? Kana?ów.
 • 0

#7
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Zmiana skórki - opisze tutaj jak zmieni? wygl?d naszego TM.1. Na pilocie wybieramy przycisk "System". Pojawi nam si? okno. W tym oknie wybieramy Konfiguracja OSD i naciskamy OK na pilocie.

Dodany obrazek
2. Pojawia nam si? nowe okno, wybieramy tutaj "Zmiana skórki" i naciskamy OK na pilocie.

Dodany obrazek3. Otworzy?o si? nam nowe okno, z którego wybieramy skórk?, taka któr? chcemy aby sta?a si? aktywna. Dajemy OK

Dodany obrazek4. Pojawiam si? nam ju? ostatnie okno gdzie dajemy Tak. Tuner si? uruchomi od nowa a my cieszymy sie nowym wygl?dem.

Dodany obrazek
 • 0

#8
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
<span style="color:#FF0000">Konfiguracja Sieci w programie Total Commander (TC).</div>


Pobieramy program Total Commander (TC), instalujemy i odpalamy.


1. W programie TC z g?ównego meny wybieramy Sie?, a nast?pnie FTP po??czenia... (tak jak na obrazku).

Dodany obrazek2. Teraz w nowym oknie dajemy Nowe po??czenie... (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek3. Tutaj wpisujemy dane naszego TM: Sesja (do wolna nazwa, np. technomate9100), Nazwa Hosta (Adres IP który nadali?my TM), login (root lub co? innego), has?o (w zale?no?ci jaki image, czasami jest brak has?a wi?c problemu nie ma).

Dodany obrazek

Po wpisaniu danych dajemy OK. (wpisywanie danych wykonujemy tylko raz).4. Teraz wracamy ju? do okna Po??cz z Serwerem FTP i wybieramy interesuj?c? nas Sesje np technomate9100 i dajemy PO??CZ.

Dodany obrazekI to jest tyle je?li chodzi o Konfiguracje Sieci.
 • 0

#9
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywanie softu kart? pami?ci SD.</span> - (Jak nie czujecie si? na si?ach to nie wgrywajcie softu z karty! To wam i tak nic nie da. Wgrajcie iboota i po sprawie, przynajmniej nie uwalicie flasha! Ka?dy odpala soft z karty lub hdd) - UWAGA .


Potrzebne nam b?d?:
- Karta Pami?ci np: SD 1 Gb
- Program Total Commander
- Sieci po??czenie Lan (nie wifi) po kablu.
- Oryginalny image 005


1. Wk?adamy do czytnika Kart? Pami?ci.
2. Odpalamy Total Commandera.
3. ??czymy si? przez sie? z naszym TM.
4. Wypakowujemy zawarto?? ?ci?gni?tego image do katalogu \mmc w naszym tunerze ™.
5. Wy??czamy tuner.
6. W??czamy tuner.
7. Pod ?adnym pozorem nie wy??czamy teraz TM. Tuner aktualizuje nowe oprogramowanie.
8. Po wy?wietleniu si? "complete" wyjmujemy kart??.
9. Wy??czamy tuner.
10. W??czamy ponownie tuner.


<span style="color:#FF0000">Metoda opisana wy?ej jest nie polecana, prosz? korzysta? z opisu poni?ej

 • 0

#10
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywamy Soft i Image</span>


Co nam b?dzie potrzebne:
- Tuner Technomate
- Karta Pami?ci SD np. 1GB


Programy:
- Technomate Control Center 6 >>> POBIERZ <<<
- iboot >>> POBIERZ <<<


Potrzebny nam b?dzie jeszcze SOFT i IMAGE:
- soft TM9101_satlinux3214a >>> POBIERZ <<< - jest to soft dla TM9100 SUPER
- image np. EDG-Nemesis 3.2 >>> POBIERZ <<< - jest to image dla TM9100 SUPER (mo?e by? to inny image np. TM9100Super_UR_010_Beta2)

- soft satlinux TM9100 >>> POBIERZ <<< - jest to soft dla TM9100 (zwyk?y)
- image np EDG-Nemesis 3.2 >>> POBIERZ <<< - jest to image dla TM9100 (zwyk?y)
Je?li mamy ju? wszystko to zaczynamy zabaw?... (Pami?taj wszystko robisz na w?asn? odpowiedzialno??)


1. Uruchamiamy program Technomate Control Center 6 i Naciskamy UPDATE (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek2. Pojawia nam sie nowe okno i w nim konfigurujemy sie? wpisuj?c:
- Adres IP (wew)
- Login (root)
- Has?o (pass)
Jak ju? to mamy to Naciskamy AUTO UPDATE (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek3. Pojawia nam si? nowe okno, w którym wybieramy nasz wcze?niej zapisany SOFT np. TM9101_satlinux3214a (ca?y KATALOG wybieramy).

Dodany obrazek4. Pojawi sie komunikat, ?e znaleziono pliki dla TECHNOMATE, naciskamy oczywi?cie na OK. (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek5. Teraz rozpocznie si? fleszowanie tunera... (Nie wolno nam teraz wy??czy? tunera)

Dodany obrazek6. <span style="color:#FF0000">Pod ?adnym pozorem nie wy??czaj tunera. Na ekranie telewizora pojawi sie nast?puj?ca plansza:


Dodany obrazek

Tuner po zako?czeniu Flashowania sam sie zrestartuje...7. Na telewizorze pojawi sie nam nast?puj?ca plansza:

Dodany obrazek

SOFT zosta? wgrany...


Czytaj dalej...

 • 0

#11
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
1. Teraz uruchamiamy program iboot,wpisujemy sobie:
- nazw? tunera,ja wpisa?em TM 9100 -wy wpiszcie co chcecie...
- Adres IP (wew)
- Login (root)
- Has?o (pass)
Po wpisaniu danych dajemy Confirm i zwyczajnie go zamykamy "krzy?ykiem"

Dodany obrazek2. iboot uruchomi sie samoczynnie w innej postaci, my klikamy "install iBoot on box"

Dodany obrazek3. Wyskoczy nam komunikat ,?e karta b?dzie formatowana linux-em, oczywi?cie potwierdzamy operacje.

Dodany obrazek4. Box po??czy si? telnetem, a my naciskamy nast?pnie na "Format Install"

Dodany obrazek5. Pojawi nam si? kolejny komunikat, który potwierdzamy.

Dodany obrazek6. Teraz rozpocznie si? formatowanie karty...

Dodany obrazek

Nast?pnie naciskamy na "install iBoot" - operacja zako?czy si? pozytywnie.7. Teraz zamykamy wszystko i znowu uruchamiamy iboota, nast?pnie naciskamy na "instal firmware" (tak jak na obrazku)
Dodany obrazek8. Teraz wybieramy image który wcze?niej zapisali?my na Dysku (Pami?tamy o tym, ?e image musi pasowa? do naszego tunera, tak samo jest z softem) wybieramy np. EDG-Nemesis 3.2 lub TM9100Super_UR_010_Beta2, trzeba te? wpisa? nazw? - zaznaczone zielonym, ja wpisa?em TM, wy wpiszcie co chcecie (np. TECHNOMATE), nast?pnie klikamy na "install"

Dodany obrazek9. Program zapyta nas czy jeste?my pewni tego co chcemy zrobi?, my jeste?my pewni wi?c potwierdzamy... (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek10. Teraz naciskamy "Confirm"

Dodany obrazek


I o to w?a?nie wgrali?my swojego upragnionego image, konfigurujemy go wed?ug w?asnego uznania...

Mo?esz wgrywa? kolejne image na kart? SD pod warunkiem, ?e wystartujesz z flash image w tym wypadku z satlinuxa.

Opis ten jest sprawdzony, lecz pami?taj wszystko co robisz ze swoim tunerem robisz to na w?asn? odpowiedzialno??, uwa?am ?e satlinux we flashu jest najstabilniejszy.

Obrazki zosta?y wykorzystane z innego ?ród?a, podzi?kowania dla @Piotr2703
 • 0

#12
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Wgrywamy List? Kana?ówDo wgrania listy kana?ów potrzebne nam b?dzie:
- Po??czenie LAN z tunerem TM (po kablu)
- Program DreamBoxEdit2 >>> POBIERZ <<< do wgrania listy kana?ów.
- Lista kana?ów pod Enigm? >>> POBIERZ <<< lub >>> POBIERZ <<<


Jak ju? mamy wszystko na dysku i rozpakowane to zaczynamy wgrywanie.
1. Po uruchomieniu programu DreamBoxEdit2 pojawia nam si? okno. (tak jak na obrazku)

Dodany obrazek2. Wchodzimy do zak?adki "Tools" w programie DreamBoxEdit2 i tutaj ustawiamy po??czenie z naszym tunerem ™:
- Adres IP
- Has?o (Password)
- Reszt? pozostawiamy bez zmian
(tak jak na obrazku)

Dodany obrazek

- Po wpisaniu danych naciskamy Save, po czym okno si? zamyka.3. Teraz z g?ównego okna naciskamy Open (górny lewy róg).

Dodany obrazek4. Pojawia nam si? okno "select Directory", wybieramy tutaj folder gdzie wypakowali?my List? i naciskamy OK.

Dodany obrazek5. Program za?adowa? na list? i kana?ów, mo?emy dowolnie zmienia? kolejno?? bukietów i kana?ów. Je?li dokonali?my jaki? zmian w li?cie to zapisujemy te zmiany.

Dodany obrazek6. Teraz naciskamy ikon? FTP co spowoduje pojawienie si? nowego okna "Ftp Transfer Files".

Dodany obrazek7. Pojawi nam si? komunikat "Information" naciskamy OK.

Dodany obrazek8. Teraz naciskamy "Reload settings on Dreambox" i po chwili cieszymy si? nowo wgran? List? Kana?ów.
 • 0

#13
OFFLINE   marolman

marolman

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204372

 • Postów:
  63

 • Dołączył:
  07-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Zmiana skórki - opisze tutaj jak zmieni? wygl?d naszego TM.1. Na pilocie wybieramy przycisk "System". Pojawi nam si? okno. W tym oknie wybieramy Konfiguracja OSD i naciskamy OK na pilocie.

Dodany obrazek
2. Pojawia nam si? nowe okno, wybieramy tutaj "Zmiana skórki" i naciskamy OK na pilocie.

Dodany obrazek3. Otworzy?o si? nam nowe okno, z którego wybieramy skórk?, taka któr? chcemy aby sta?a si? aktywna. Dajemy OK

Dodany obrazek4. Pojawiam si? nam ju? ostatnie okno gdzie dajemy Tak. Tuner si? uruchomi od nowa a my cieszymy sie nowym wygl?dem.

Dodany obrazek
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.