stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

ABC dekodera


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
1 odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Pod??czamy tuner kablem NullModem do kompa i uruchamiamy Hyper Terminal. Ustawienie po?aczenia to 115200 b/s 8,brak,1,brak.
Wk?adamy do usb pena z przygotowanym image tj kathrein_ufs910_103
Uruchamiamy tuner i wciskamy kawisz Enter
Jednym s?owem zatrzymujemy na U-Boot
Pojawi si? :
STB7100_REF>
Teraz wpisujemy komend? loadb i po spacji adres pami?ci , wktórym ma rozpocz?? si? kopiowanie emergency.ub
STB7100-REF> loadb a4000000
i naciskamy Enter
## Ready for binary (kermit) download to 0xA4000000 at 115200 bps...
Teraz z Menu Transfer wybieramy wy?lij plik... i wstawiamy ?cie?k? do pliku emergency.ub oraz ustawiamy protokó? Kermit i zatwierdzamy.
Od tej chwili rozpoczyna si? transfer. Trwa to oko?o 10 min.
Po za?adowaniu uruchamiamy nasz emergency tzn.
STB7100-REF> bootm a4000000
Po uruchomeniu zaczyna si? ?adowanie image z pena.
Po chwili mamy ju? reanimowany tunek.Wiele instrukcji jest w U-boot po wpisaniu komendy help tak samo mo?na du?o zrobi? i sprawdzi? Hyper Terminalem po w??czeniu w tryb emergency. Równiez po wpisaniu komendy help pojawiaj? si? nowe instrukcje juz bardziej linuksowe.
 • 0

#2
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Topic Starter
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Zmiana image1. Na edukacyjne SF Team

SF team image rozpakowywujemy zipy wraz z katalogami.

Kopiujemy ca?o?? na pendrive z systemem plików FAT32.

Czyli wszystkie cztery pliki *.img powinny si? znajdowa? w katalogu:

/kathrein/ufs910

Wy??czamy kati z pr?du. Wk?adamy pendriva do przedniego usb.

Trzymaj?c naci?ni?te menu w??czamy kati.

Czekamy - a na wy?wietlaczu obserwujemy post?p uprgade2. Na oryginalne 1.03Image 1.03 oryginal rozpakowywujemy zipy wraz z katalogami.

Kopiujemy ca?o?? na pendrive z systemem plików FAT32.

Reszta jak w punkcie 1.UWAGA! kati przeczyta nr IP z DHCP. Je?eli nie masz DHCP musisz zmieni? IP

na statyczne. Opis poni?ej. Nr IP wy?iwetla si? przy starcie kati

Instalacja Adon na katiS? to gotowe programy, zwykle w wersji *.tar

Powi?kszajace mo?liwo?ci image.

Przed zainstalowaniem adon-a nale?y zmieni?

jego rozszerzenie na *.bz2, a nastepnie skopiowa? go

do katalogu

/usr/local/etc

na kati. Potem tylko reset tunera i ju?W za??czniku adon zawieraj?cy serwer Radegast i klient Kofolas

niezb?dne do sharingu i obs?ugi kart poprzez phoeniksa

Edycja listy kana?ówLista kana?ów w kati przechowywana jest w katalogu /config

Edytujemy j? programem: satChanelListEditor

List? ?ciagamy po ftp do PC

Po edycji gotowe listy (lub si?gni?te z sieci :d )

ftpujemy do kati.

UWAGA przed ftp do kati warto skasowa? pliki listy na kati

a ftp wykona? po tej operacji

Zmiana IP w Kathrein
Po zainstalowaniu SF Team 1.03 (lipiec 2007) image kati wyszukuje IP po DHCP.

Przy starcie na wy?wietlaczu pokazywane jest aktualne IP.

Je?eli chcemy nada? IP statyczne to musimy:

1. Mie? w sieci serwer DHCP, wówczas ftp-ujemy si? do kati na wyswietlone IP np. Total Commanderem

2. Nie mamy serwera DHCP --> Czytamy jakie IP pokazuje przy starcie. Ustawiamy na kompie adres IP zgodny z klas? adresow? zczytan? z kati, ftp-ujemy si? do kati np. Total Commanderem

Uff mamy ftp do kati :)

wchodzimy do katalogu:

/usr/etc/network

plik interfaces.stat zawiera przyk?adow? konfiguracj? statycznego adresu IP.

Edytujemy go, wpisujemy nasze statyczne IP.

Zmieniamy nazw? pliku interfaces.stat na ----> interfaces

nadpisuj?c stary plik. Reset kati i cieszymy si? nowym statycznym adresem IP

gbox w Kathrein

Aby u?ywa? gboxa w Kathrein nale?y zainstalowa?:
Serwer Radegast, klient Kofolas - opisane wcze?niej
Oraz serwer kart mpsc b?d?cy klientem gbox-a

Testowa?em dwie metody uruchamiania gbox-a
1. Zmiany w pliku radegast.cfg
Metoda wydaje si? prostsza. Jednak zauwa?y?em bardzo wolne zmienianie kana?ów
i zamulanie si? tunera po kilkunastu prze??czeniach kana?ów
2. Pozostawiamy dziewicz? konfiguracj? radegast i kofolas. Dodajemy skrypty
Najwa?nieszy jest skrypt startmpcs.sh

Kod:

#!/bin/sh
#by irk #############

echo "start mpcs"
sleep 10

cd /tmp
mpcs &
sleep 10

/bin/dspl mpcs -> gbox

killall kofolas
sleep 10

#irk### tutaj wpisujemy IP naszej kati
kofolas 192.168.0.25 60000 &

exit 0reszta to konfiguracja mpcs - czyli linijek z gboxa.

Opis plików:
mpsc.conf - hase?ko gboxa w kati
mpcs.serwer - hase?ko dawcy, porty UDP, nr IP dawcy i kati, wolno stosowa? DNS
mpcs - mp card serwer - klient gboxa wersja 08k pre3
startmpcs.sh - skrypt startujacy mpcs, ubijajacy kofolas i uruchomiaj?cy kofolas jako klienta mpcs
startapi.sh - modyfikacja oryginalnego skryptu, wywo?uje startmpcs.sh

Ca?o?? dzia?a stabilnie. Prosz? jednak traktowa? ten opis jako wczesn? bet?
Kana?y zmieniaj? si? w miar? szybko (1-2 sek) za wyj?tkiem niektórych TVN-ów (do 10 sek)
Kana?y HD max 4 sek.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.